Ręcznie ogrzewana odzież

Zgubiłeś swoją instrukcję obsługi? Tutaj znajdziesz wszystkie informacje dotyczące użytkowania Twojej ogrzewanej odzieży.

Instrukcja pierwszego użycia

Przed użyciem należy w pełni naładować dołączone baterie (+/- 6-7 godzin). Odłącz baterie od produktu podczas ładowania. Po naładowaniu baterii należy je podłączyć do produktu(podgrzewana kamizelka, podgrzewany ocieplacz ciała, podgrzewany śpiwór itp. i umieścić w przewidzianych do tego celu kieszeniach. Zamknij woreczki, aby baterie nie wypadły.

Kiedy baterie są ładowane?

Podczas ładowania baterii na baterii powoli miga czerwona dioda. Po naładowaniu baterii, światło będzie świecić na stałe. Bateria jest teraz gotowa do użycia. 

Oto jak działa regulacja ciepła

 • Naciśnij przycisk zasilania na dłużej niż 3 sekundy, aby włączyć baterię. Zapali się czerwona dioda LED.
 • Naciskając ten przycisk 1, 2 lub 3 razy, ustawiasz  żądany poziom mocy.
 • Ponowne naciśnięcie przycisku przez 3 sekundy spowoduje ponowne wyłączenie baterii.

Czas, jaki bateria wytrzymuje przy różnych trybach:

 • Bateria 7,4V 2200: ustawienie niskie: 6 godzin – ustawienie średnie: 4,5 godziny – ustawienie najwyższe 3 godziny
 • Bateria 7,4V 2600: tryb niski: 7 godzin – tryb średni: 5 godzin – tryb najwyższy: 3,5 godziny

Czas ten jest średni i zależy od czynników zewnętrznych, takich jak temperatura na zewnątrz.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania i konserwacji

 • Odłącz natychmiast baterie, jeśli poczujesz ból lub dyskomfort.
 • Nie stosować w przypadku problemów zdrowotnych lub słabego zdrowia (problemy z sercem, rozrusznik serca itp.).
 • Nie należy pozostawiać baterii bez nadzoru i nie ładować ich dłużej niż 5 godzin.
 • Nie należy używać baterii innych niż dostarczone.
 • Zalecamy ręczne mycie produktu w letniej wodzie (15-30°C), aby zachować jego żywotność oraz żywotność obwodów elektrycznych. Przed myciem należy wyjąć baterie. Nie należy suszyć w pralce ani w suszarce bębnowej.
 • Akumulator może być ładowany i rozładowywany przez około 400 cykli. W przypadku dłuższego nieużywania zaleca się ładowanie go co 3 miesiące, aby zachować jego żywotność.
 • Nie przechowywać w miejscach, gdzie temperatura spada poniżej -20°C i powyżej 60°C.
 • Nie zbliżać się do ognia lub silnego źródła ciepła, które mogłoby uszkodzić baterię.
 • Nie używać, jeśli elementy elektryczne (bateria / obwód / system grzewczy) są uszkodzone.

Recykling

Baterię należy zutylizować w taki sam sposób jak zwykłe baterie (centrum ekologiczne, specjalny punkt zbiórki wyznaczony przez gminę).

Pobierz i wydrukuj instrukcję

JAKIEŚ PYTANIA?